هزینه لابراتواری الاینرهای B-Align 2018-09-08T14:26:14+00:00

“B-Align” نخستین برند ایرانی الاینرهای شفاف (از سال 1394 تاکنون)

”لابراتوار بهمن“ نخستین لابراتوار ارتودنسی ایران در ارائه الاینرهای شفاف

Transparent Aligner System

هزینه های طراحی و ساخت کامپیوتری (CAD/CAM) الاینرهای شفاف B-Align 

هزینه CAD (طراحی کامپیوتری) : ششصد هزار تومان ( بابت اجرای “یک طرح درمان” برای هر بیمار )

هزینه CAM (ساخت کامپیوتری) : یکصد و سی هزار تومان به ازای هر تمپلیت یا الاینر (مجموع تمپلیتها و الاینرهای لازم برای هر بیمار محاسبه می گردد… برای یک فک یا هر دو فک)

نکته مهم اول: در صورتیکه تعداد تمپلیتها و الاینرهای لازم برای درمان هر کیس از 25 عدد بالاتر شود هزینه هر الاینر اضافه، به جای یکصد و سی هزار تومان، پنجاه هزار تومان محاسبه خواهد شد.

نکته مهم دوم: در صورت صلاحدید پزشک معالج، ریفاینمنت (اصلاح پایان درمان) انجام خواهد شد که فقط در “ریفاینمنت نوبت اول”،  طراحی کامپیوتری، صد در صد رایگان بوده و بابت هر الاینر یا تمپلیت، فقط پنجاه هزار تومان دریافت خواهد شد.

نکته مهم سوم: در صورت درخواست پزشک معالج بر اجرای بیش از یک طرح درمان در مورد کیس های خاص ( به منظور انتخاب بهترین طرح درمان) ، بابت اجرای هر طرح درمان اضافی، مبلغ سیصد هزار تومان به هزینه طراحی کامپیوتری کیس مربوطه افزوده می شود.