هزینه لابراتواری الاینرهای B-Align 2018-07-29T13:44:56+00:00

“B-Align” نخستین برند ایرانی الاینرهای شفاف (از سال 1394 تاکنون)

”لابراتوار بهمن“ نخستین لابراتوار ارتودنسی ایران در ارائه الاینرهای شفاف

Transparent Aligner System

هزینه های طراحی و ساخت کامپیوتری (CAD/CAM) الاینرهای شفاف B-Align – قابل اجرا از ابتدای اسفندماه 96

هزینه CAD (طراحی کامپیوتری) : پانصد و پنجاه هزار تومان ( بابت اجرای “یک طرح درمان” برای هر بیمار )

هزینه CAM (ساخت کامپیوتری) : یکصدهزار تومان به ازای هر تمپلیت یا الاینر (مجموع تمپلیتها و الاینرهای لازم برای هر بیمار محاسبه می گردد… برای یک فک یا هر دو فک)

نکته مهم اول: در صورتیکه تعداد تمپلیتها و الاینرهای لازم برای درمان هر کیس از 25 عدد بالاتر شود هزینه هر الاینر اضافه، به جای صدهزار تومان، پنجاه هزار تومان محاسبه خواهد شد.

نکته مهم دوم: برای تمام کیس ها (در صورت صلاحدید پزشک معالج) “یکبار” ریفاینمنتی (اصلاح پایان درمان) انجام خواهد شد که در آن، انجام طراحی کامپیوتری، صد در صد رایگان بوده و فقط بابت هر الاینر یا تمپلیت، پنجاه هزار تومان دریافت خواهد شد.

نکته مهم سوم: در صورت درخواست پزشک معالج بر اجرای بیش از یک طرح درمان در مورد کیس های خاص ( به منظور انتخاب بهترین طرح درمان) ، بابت اجرای هر طرح درمان اضافی، مبلغ دویست هزار تومان به هزینه طراحی کامپیوتری کیس مربوطه افزوده می شود.