important points 2018-11-10T15:20:39+00:00

Transparent Aligner System

“B-Align” نخستین برند ایرانی الاینرهای شفاف (از سال 1394 تاکنون)

”لابراتوار بهمن“ نخستین لابراتوار ارتودنسی ایران در ارائه الاینرهای شفاف

سوالات متداول

 به چه دلایلی ممکن است یک یا چند دندان در طول الاینرتراپی حرکت نکنند؟

به پنج دلیل: 

1- بیمار به اندازه کافی ( 22 ساعت در شبانه روز ) از الاینرها استفاده نمی کند. بیمار باید آگاه باشد درصورتیکه 22 ساعت در شبانه روز از الاینرهای خود استفاده نکند نتیجه مطلوب را نخواهد گرفت .

2- استرپینگ به اندازه کافی و مشخص شده (در گزارش ارسالی از لابراتوار بهمن) توسط پزشک معالج انجام نگرفته است. بنابراین با اینکه به دندانها از طرف الاینر نیرو وارد می شود ولی چون دندانها فضای کافی برای جابجایی ندارند نمی توانند حرکت کنند. اکیدا توصیه می شود از “گیج” مخصوص استریپینگ برای استریپ کردن دندانهای مورد نظر استفاده شود چراکه در غیراینصورت اگر میزان استریپینگ، کمتر از مقدار مشخص شده در گزارش نرم افزار باشد دندانها نمی توانند به میزان لازم حرکت کنند و اگر میزان استریپینگ، بیشتر از میزان مشخص شده در گزارش نرم افزار باشد در انتهای درمان، فضای اضافی در بین دندانها وجود خواهد داشت که منظره جالبی نخواهد داشت.

3- هنگامی که پزشک یا بیمار، الاینر را روی دندانها قرار می دهند اتچمنتها دقیقا در محل خود که فرورفتگی روی الاینر است قرار نگرفته اند. این موضوع می تواند گمراه کننده باشد. چراکه ظاهرا الاینر روی دندانها قرار گرفته است ولی قرارگرفتن الاینر روی دندانها به تنهایی اثری ندارد و در واقع الاینرها زمانی می توانند در ایجاد حرکات دندانی کنترل شده موثر باشند که اتچمنهای باند شده روی دندانها، دقیقا در محل خود در روی الاینرها قرار بگیرند و زمانی از درستی قرارگیری الاینرها روی دندانها مطمئن می شویم که وقتی الاینر را به طور کامل روی دندانها قرار می دهیم الاینر کلیک کند و صدای کلیک آن شنیده می شود. لازم است این موضوع به بیمار، گفته شود که متوجه باشد به صرف قرارگرفتن الاینر روی دندانها، الاینر نمی تواند اثرگذار باشد بلکه با شنیدن صدای کلیک که ناشی از قرارگرفتن صحیح و دقیق اتجمنتها در محل مخصوص خود روی الاینر است الاینر می تواند تاثیرگذار باشد.

4- پزشک معالج فراموش می کند یک یا دو یا چند اتچمنت را باند کند که در اینصورت دندانهایی که اتچمنت آنها باند نشده است حرکت نکرده و الاینرهای بعدی در جای خود روی دندانها نمی نشینند و پزشک گمان می کند الاینرها اثر نکرده اند حال آنکه خودش یا دستیارش تمام اتچمنتها را باند نکرده است.

5- در طراحی کامپیوتری ( CAD ) که در لابراتوار انجام گرفته است برای دندان ها حرکات تند و سریعتر از حالت طبیعی در نظر گرفته شده است که در مورد این موضوع در لابراتوار بهمن حساسیت خاصی وجود دارد و به دلیل اینکه برای ما بسیار مهم است که بیمار شما از الاینرتراپی نتیجه بگیرد به هیچ عنوان سعی نمی کنیم تا با هدف درمان سریعتر، حرکات سریع و غیراصولی برای دندانها در نظر بگیریم.

 استریپینگ در درمان با الاینرهای شفاف، در چه مرحله ای از درمان انجام می گیرد؟

استریپینگ یا همان IPR معمولا در ابتدای درمان با الاینرها ( به میزان درج شده در گزارش ارسالی از لابراتوار بهمن و در محل ذکر شده ) انجام میگیرد مگر اینکه به دلیل نوع crowding در بعضی از بیماران و همچنین به دلیل overlap بودن بعضی دندانها با دندانهای دیگر، استریپینگ نتواند در ابتدای درمان انجام شود بلکه بطور مثال قبل از الاینر شماره 6 یا قبل از الاینر شماره 4 و یا … انجام میگیرد که این موضوع به وضوح در گزارش ارسالی از لابراتوار بهمن به استحضار شما خواهد رسید و شما باید دقیقا در همان زمان مشخص شده، استریپینگ را انجام دهید .

 آیا در درمان با الاینرهای نامرئی یا همان الاینرهای شفاف، تمام حرکات و اصلاحات دندانی در یک فاز درمانی انجام می گیرد؟

بسته به شرایط قرارگیری دندانها در crowding قدامی، مرتب نمودن آنها باید در یک یا دو یا حتی سه فاز درمانی صورت پذیرد و ممکن است در ابتدای فاز جدید، نوع و محل اتچمنتها تغییر کند که البته تمپلیت مخصوص آن مرحله نیز به مطب ارسال خواهد شد تا بطور مثال در ابتدای فاز دوم، بعضی از اتجمنتهای فاز اول برداشته شده و با استفاده از آن تمپلیت جدید، اتچمنتهای فاز دوم روی دندانها باند شوند.

 چه مواردی را قبل از باند کردن اتچمنتها باید مد نظر داشت؟

تمپلیت که در واقع یک نوع راهنما جهت باند کردن دقیق اتچمنتهای کامپوزیتی همرنگ دندان روی دندانها می باشد از سوی لابراتوار بهمن به مطب ارسال می شود. قبل از باند کردن اتچمنتهای کامپوزیتی و به منظور مشاهده فیتنس تمپلیت روی دندانها، ابتدا آنرا بدون کامپوزیت، روی دندانها قرار داده و مطمئن شوید که هیچ فاصله ای بین لبه انسیزال یا سطح اکلوزال دندانها و تمپلیت وجود ندارد و تمپلیت بطور کامل در جای خود نشسته است. اگر ریتنشن تمپلیت روی دندانها آنقدر زیاد است که نیاز به نیروی زیاد جهت خارج کردن آن می باشد لزومی به باند کردن اتچمنتهای دندانهای مولر که مختص ریتنشن هستند نیست. با اینحال اگر هنوز ریتنشن تمپلیت خیلی زیاد است می توانید به بیمار بگویید حدود یک هفته، از تمپلیت، به تنهایی استفاده کند و سپس اقدام به باند کردن اتچمنها با استفاده از تمپلیت نمائید.
جهت سهولت و سرعت در اتچمنت گذاری می توانید تمپلیت را از نقطه ای که دارای هیچ اتچمنتی نیست به دو نیمه برش دهید تا قرار دادن آن روی دندانها آسانتر باشد و اتچمنت گذاری با دقت و سهولت بیشتری انجام گیرد. برای باند کردن اتچمنتها روی دندانها حتما از اسید اتچ استفاده شود تا احتمال جدا شدن اتچنتها را در طول الاینرتراپی به حداقل برسانیم.
هنگام پر کردن حفره های داخل تمپلیت با کامپوزیت، دقت کنید که مقداری کمی کامپوزیت را برداشته و از یک سوی حفره پر کرده و خوب فشرده نمائید و به همین نحو ادامه دهید تا تمام حفره از کامپوزیت پر شود تا کاپوزیت دقیقا شکل اتچمنت را به خود گیرد و سپس اضافه کامپوزیت را بردارید.
پس از باند کردن اتچمنتهای کامپوزیتی روی دندانها، اضافات آنها را از سطح دندان حذف نمائید بطوری که فقط خود اتچمنت روی دندان دیده شود و نه کامپوزیت اضافی دیگر در اطراف اتچمنت.

در صورت جدا شدن اتچمنت های کامپوزیتی در طول درمان با الاینرهای شفاف، چه باید کرد؟

در چنین مواردی از همان الاینر مربوطه به عنوان تمپلیت استفاده نموده و اتچمنت را باند می کنیم. به عنوان مثال اگر هنگام استفاده از الاینر شماره 6 ، اتچمنت دندان کانین راست جدا شد از همان الاینر شماره 6 استفاده نموده و فرورفتگی داخل الاینر در ناحیه دندان کانین را از کامپوزیت پر کرده و باند می کنیم. یادآور میشود بیمار باید مطلع باشد که در صورت جداشدن هر یک از اتچمنتهایش خیلی سریع به مطب مراجعه نماید تا اتچمنت مربوطه سریعا جایگزین شود و خللی در درمانش توسط الاینرهای نامرئی ایجاد نشود.

در صورت آسیب دیدن یا مفقود شدن الاینر چه باید کرد؟

در اینصورت بیمار باید هرچه سریعتر مطب را در جریان گذاشته و تا آماده شدن الاینر جایگزین، از الاینر شماره قبل خود استفاده نماید. مطب نیز باید در اولین فرصت ممکن، مدل پرینت شده الاینر مربوطه را به لابراتوار ارسال نماید تا الاینر جدید در سریعترین زمان ممکن برای بیمار ساخته شود. نکته مهم این است که مطب نباید با هدف سریعتر ساختن الاینر جدید، با استفاده از دستگاههای “وکیوم فرمر” و یا شیلدهای اسیکس موجود در بازار، خود، اقدام به ساخت الاینر جدید نماید و الاینر جدید باید حتما با استفاده از دستگاه “پرس فرمر” و با استفاده از شیلدهای مخصوص clear aligner ساخته شود و شیلدهای اسیکس قابلیت الاستیسیتی لازم جهت حرکات دندانی را ندارند و ممکن است به ریشه دندانها آسیب برسانند.

 مدت زمان استفاده از هر الاینر چند روز است؟

هر الاینر باید بین 10 روز تا دو هفته ( 22 ساعت در شبانه روز) توسط بیمار استفاده گردد به این معنی که اگر پس از 10 روز استفاده کافی از الاینر، دیگر بیمار، فشار و نیرویی را روی دندانهای خود احساس نکرد و در واقع، بود و نبود الاینر روی دندانهایش فرقی نداشت می تواند به الاینر شماره بعد، شیفت کند و لزومی ندارد که حتما دو هفته منتظر بماند و بعد، استفاده از الاینر بعدی را آغاز نماید.

آیا می توان در طول درمان با الاینرهای شفاف، از درمان های پروتز و ترمیمی همچون کامپوزیت و لمینت و … استفاده نمود؟

به هیچ وجه… هرگونه درمان ترمیمی یا پروتزی باید قبل یا بعد از الاینرتراپی انجام گیرد زیرا انجام اینگونه درمانها طی درمان با الاینرها مانع نشستن الاینرها در جابی صحیح خود شده و پروسه درمان را به شکست می کشاند.

 آیا درمان با الاینرهای شفاف، محدودیت سنی دارد؟

خیر درمان با الاینرها محدودیت سنی ندارد و می تواند از سنین نوجوانی (پس از رویش کامل دندانهای دائمی) تا سنین بالا انجام گیرد به شرط آنکه اساسا کیس مربوطه، کاندید درمان با الاینر باشد.

 آیا بیماران کلاس 2 یا کلاس 3 با کراودینگ در بخش قدامی قوس دندانی، کاندید درمان با الاینرها هستند؟

اگر بیمار کلاس 2 یا کلاس 3 (صرف نظر از اینکه مال اکلوژن او اسکلتال یا دنتال باشد) خودش تمایل دارد که “فقط” نامنظمی دندانی در قسمت قدام را درمان کند این کیس کاندید درمان با الاینر می باشد با وجود اینکه کلاس 2 یا کلاس 3 باشد.
لازم به ذکر است اصلاح کل مال کلوژن کلاس 2 به شرطی که دنتال باشد می تواند توسط الاینرها و همزمان با کاربرد مینی اسکرو، الاستیک و باتن انجام گیرد و بدین ترتیب علاوه بر برطرف کردن شلوغی دندانی در ناحیه قدام، کل قوس دندانی نیز از کلاس 2 به کلاس 1 اصلاح گردد که البته این نوع درمان، مستلزم صرف هزینه لابراتواری بیشتر بوده و همچنین مستلزم پذیرش بیمار و تجربه درمانگر در استفاده از مینی اسکرو می باشد.

آیا درمان کیسهای اکسترکشن می تواند با الاینرها انجام شود؟

بله. درمان کیس های اکسترکشن با الاینرها قابل انجام است ولی برای بعضی از انواع کیس های اکسترکشن، الاینرتراپی، برای مطب و بیمار، مقرون به صرفه نیست چون در چنین کیسهایی تعداد الاینر زیاد مورد نیاز است. در عین حال تاکید میشود برای بسیاری از کیس های اکسترکشن همچون کیس هایی با کمبود شدید فضا در ناحیه قدام قوس دندانی پایین، اکسترکشن یکی از اینسایزورهای پایین می تواند کیس مربوط را به کاندید خوبی برای درمان با الاینرهای شفاف تبدیل کند.

(به دلیل کمبود شدید فضا در این ناحیه) الاینرتراپی، گزینه خوبی می باشد.

جهت ارتباط با لابراتوار بهمن می توانید از راههای زیر استفاده نمائید:

شماره های تلفن:  02122514803 – 02122514821
شماره تلگرام لابراتوار : 0901105998
آدرس ایمیل : bahmanlab@gmail.com