Case Selection 2021-05-31T13:07:25+00:00

از جمله کیس هایی که کاندید درمان با الاینرهای شفاف B-Align هستند عبارتند از:

* کیس های کلاس I که دارای کرودینگ خفیف تا متوسط، بخصوص در سگمنت قدامی هستند.

* کیس های کلاس II و کلاس III که دارای کرودینگ قدامی هستند و خود بیمار به دلایل مختلف تمایل دارد که فقط شلوغی دندانی در ناحیه قدامی رفع گردد بدون اینکه روابط دندانهای خلفی و یا قوس های دندانی یا فک های بالا و پایین با یکدیگر تغییر پیدا کند.

*کیس هایی که تصمیم به کاربرد لمینت کامپوزیتی یا سرامیکی روی دندانهای قدامی خود دارند تا رنگ یا فرم آنها را بهبود بخشند ولی لازم است قبل از کاربرد هرگونه لمینت، دندانهای نامرتب آنها مرتب شوند تا پس از کاربرد لمینت روی دندانهای قدامی، این لمینتها بتوانند زیبایی خود را در لبخند بیمار به مفهوم واقعی نشان دهند.

* اشخاصی که قصد دارند در فضای بی دندانی خود ایمپلنت کار کنند ولی به دلیل حرکت قبلی دندانهای مجاور ناحیه بی دندانی به فضای بی دندانی و یا به دلیل انحراف مزیودیستالی ریشه این دندانها به سمت فضای بی دندانی امکان قراردادن ایمپلنت در ناحیه بی دندانی نیست و باید ابتدا با استفاده از الاینرهای شفاف این مشکل رفع گردیده و سپس جهت قراردادن ایمپلنت اقدام گردد.

*کیس های دیپ بایت و اپن بایت.

*کیسهای ترکیبی که در آنها در بخشی کوتاهی از زمان درمان از سیم و براکت برای اصلاح چرخش یا تیپ شدید دندانی مثل کانین استفاده میشود و بقیه مدت درمان را که مدت طولانی تر درمان است از الاینرهای B-Align برای درمان استفاده میشود تا نظر بیمار نیز تامین شود و او از مزایای الاینرها محروم نگردد.

*کیس های دارای فضاهای خالی بین دندانی.

*کیس های اکسترکشن ( بخصوص، اکسترکشن اینسایزورهای پایین).

*کیس هایی که نیاز به expansion طرفی یا قدامی-خلفی دارند.

*افرادی که نیاز به اکستروژن یا اینتروژن دندانی دارند.

*اشخاص دارای کراس بایت قدامی یا خلفی.

*کیس هایی که نیاز به اصلاح چرخش اینسایزورها، کانین یا دندانهای خلفی دارند.

*کیس های کلاس دو و سه دنتال هم می توانند با الاینرهای شفاف درمان شوند مشروط بر اینکه به همراه الاینر از الاستیک و باتن و یا الاستیک و مینی اسکرو استفاده گردد و البته پزشک معالج هم قبلا تجربه کافی در الاینرتراپی کیس های متوسط و پیچیده را داشته باشد. جهت مشاهده مقاله مربوط به نمونه کیس های کلاس دو انجام شده با الاینر لطفا اینجا را کلیک (لمس) نمائید.