صفحه اصلی 2023-04-22T10:43:20+03:30

B-Align

لذت ارتودنسی بدون سیم و براکت

مهم این است که برنامه ریزی حرکات دندانی در کامپیوتر به حدی اصولی، علمی و واقع بینانه باشد که آن حرکات واقعا در دهان بیمار هم اتفاق بیافتند.

چگونه الاینرهای شفاف بیمارتان را سفارش دهید؟؟
 اینجا را لمس (کلیک) کنید.

ورود ارتودنتیست ها و دندانپزشکان
چند نمونه از دهها کیس درمان شده به روش ارتودنسی نامرئی بی-الاین
اطلاعات عمومی در مورد ارتودنسی نامرئی بی-الاین

شماره های تماس:  02122514821 – 09011059980 – 02122514803