قالبگیری در ارتودنسی نامرئی B-Align 2021-05-31T12:07:04+04:30

به منظور دقت قالبها که در واقع مهمترین داده هایی هستند که به این سیستم CAD/CAM ارتودنسی وارد میشوند لازم است برای قالبگیری ترجیحا از سیلیکونهای افزایشی نوع A مثل پاناسیل استفاده گردد مگر آنکه این مواد در دسترس نباشند که در اینصورت می توانید از دیگر مواد سیلیکونی یا حتی آلژینات هم استفاده کنید ولی در هر صورت، قالبهایی را به لابراتوار ارسال بفرمائید که تمام خصوصیات ذکر شده در این صفحه را داشته باشند (و بخصوص، قالبهای آلژیناتی را سریعا به لابراتوار بفرستید) تا از تکرار قالبگیری پیشگیری شود.

لطفا توجه فرمائید:

پس از آنکه معلوم شد کیس شما کیس کاندید الاینرتراپی است ، قالبگیری از “هر دو” قوس دندانی بالا و پایین انجام میشود حتی اگر قرار است فقط دندانهای یک قوس دندانی ردیف شوند.

نکته اول: بهتر است رابطه دندانهای بالا و پایین با مواد مخصوص بایت گرفته شوند ولی اگر این مواد در دسترس نیستند می توانید رابطه را با استفاده از موم ثبت کنید. نکته مهم اینکه فقط “یک لایه نازک ” موم بین دندانها قرار داده شود تا رابطه گرفته شود و این رابطه در حالتی که بیمار، دندانهایش را به طور عادی روی هم قرار می دهد بخ طور دقیق گرفته شود.

نکته دوم: قالبها بدون “هر گونه حباب یا پارگی یا خرابی”، بخصوص در نواحی دندانها و مارجین لثه بوده و تا دیستال آخرین دندان در قالب ثبت  شود.

نکته سوم: لطفا از تری هایی استفاده کنید که به اندازه کافی بزرگ باشند تا تمام نواحی به خوبی ثبت گردند و به تعداد لازم، سوراخ داشته باشند تا ماده قالبگیری از آنها جدا نشود.

 ویدیوی آموزشی قالبگیری با استفاده از سیلیکون افزایشی از شرکت اینویزالاین که حاوی نکات مهمی می باشد

لطفا تصاویر زیر و متون موجود در آنها را با دقت مشاهده و مطالعه نموده و تمامی توصیه های آنها را در قالبگیری خود لحاظ کنید تا از تکرار قالبگیری، پیشگیری گردد: