gallery 2022-05-09T13:56:30+04:30

موفقیت درمان ارتودنسی نامرئی، حاصل عملکرد صحیح سه عامل کلیدی یعنی لابراتوار، ارتودنتیست(یا دندانپزشک) و همچنین “خود شخص مراجعه کننده” در طول درمان است.

با توجه به سرعت پایین اینترنت و با هدف لود شدن تمام تصاویر لطفا در ابتدا یکبار این صفحه را ریفرش نمائید.

ارتودنسی نامرئی B-Align برای آقای 35 ساله توسط آقای دکتر احسان آرین نژاد:

– به میزان همپوشانی سنترال و لترال راست بالا توجه کنید.

– اکسپنشن طرفی هر دو قوس دندانی به همراه میزان مجاز استریپینگ در کانتکت های لازم به منظور به دست آوردن فضا جهت رفع کرودینگ.

– اصلاح تیپ سنترال های بالا 

ارتودنسی نامرئی B-Align برای خانم 33 ساله توسط آقای دکتر احسان آرین نژاد:

– 4.5 میلی متر حرکت باکالی پری مولر دوم در فرد 33 ساله به منظور رفع کراس بایت خلفی.

– حرکت بادیلی کانین های راست بالا و پاییشن به منظور رفع کراس بایت قدامی.

– اکسپنشن طرفی قوس دندانی به منظور اصلاح فرم مثلثی آن و ایجاد فضای مورد نیاز جهت رفع کرودینگ.

اصلاح کراس بایت دندان‌ نیش و الاینمنت جزئی اینسایزورهای بالا و پایین در خانم بیست و هشت ساله طی فقط چهار ماه درمان توسط الاینرهای شفاف B-Align.
با توجه با اینکه برنامه ریزی حرکات دندانی بوسیله الاینرهای شفاف B-Align و طراحی اتچمنت های لازم برای حرکت هر یک از دندانها در طول درمان به صورت واقع بینانه و با دقت و حوصله زیاد انجام می گیرد این الاینر ها قادر هستند بسیاری از حرکات دندانی را به صورت کنترل شده انجام دهند.
اصلاح انحراف جزئی میدلاین پایین در این کیس از ابتدا جزو برنامه درمانی نبوده است و توسط بیمار پذیرفته شده بود.

ارتودنسی نامرئی B-Align برای دختر خانم 17 ساله توسط آقای دکتر احسان آرین نژاد:

– فقط 5 ماه درمان(بدون نیاز به ریفاینمنت) ، پنج ماهی که در آن نوجوان 17 ساله با الاینرها بسیار راحت بود.

– اکستروژن هر چند مختصر اینسایزورهای بالا بدون استفاده از الاستیک و باتن به خوبی انجام شد.

– اصلاح تیپ قدامی های بالا و اکسپنشن هر دو قوس دندانی به خوبی انجام شد.

عکس های قبل از درمان خانم 31 ساله را مشاهده کردید که ساکن خارج از ایران هستند. ایشان به مطب دکتر امیرقلی مراجعه می کنند و الاینرهای خود را یکجا تحویل می گیرند و می روند و پس از 5 ماه باز می گردند و آقای دکتر امیرقلی فقط از راه دور و از طریق واتس اپ بر پیشرفت درمان ایشان نظارت داشتند. در تصاویر پس از درمان ایشان می توانید نتیجه عملکرد الاینرهای B-Align را مشاهده بفرمائید. 
البته از نظر لابراتوار، این کیس نیاز به ریفاینمنت جهت اصلاحات جزئی در دو دندان قدامی داشت ولی خودشان از نتیجه درمان راضی بودند و همین نتیجه را پذیرفتند.

اکستروژن موفقیت کانین بالا در خانم هجده ساله بدون استفاده از الاستیک و باتن و فقط با استفاده از الاینرهای B-Align طی کمتر از شش ماه درمان زیر نظر خانم دکتر عسل پرورش.
به دلیل برنامه ریزی حساب شده و البته واقع بینانه حرکات دندانی در لابراتوار B-Align و انتخاب صحیح نوع، سایز و محل اتچمنت های مربوطه در این کیس، اکستروژن مذکور در کمتر از شش ماه بدون استفاده از اجزای کمکی بصورت موفقیت آمیزی اتفاق افتاد و کانین ها و اینسایزورهای بالا و پایین نیز مرتب شدند بدون اینکه پس از پایان درمان، مشکلی در اکلوژن خلفی بیمار و مستیکیشن وی ایجاد شود.

انجام ارتودنسی نامرئی B-Align برای خانم 30 ساله توسط آقای دکتر حسین فولادی، متخصص ارتودنسی:

– اکستروژن اینسایزورهای بالا و بستن اپن بایت قدامی بدون استفاده از باتن و الاستیک و فقط با استفاده از الاینرهای شفاف B-Align.

– رفع کرودینگ مختصر قدامی در هر دو قوس دندانی.

انجام ارتودنسی نامرئی B-Align توسط خانم دکتر دانا زندیان، متخصص ارتودنسی، برای خانمی که از موقعیت کانین ها و لترال های پایین شکایت داشتند:

– دیستالیزیشن و حرکت لینگوالی کانین های پایین بصورت بادیلی و قرار گرفتن آنها در قوس دندانی.

– لترال های پایین با وجود فضای کم با انجام تمهیدات لازم به خوبی در قوس دندانی قرار گرفتند.

فقط پنج ماه ارتودنسی نامرئی B-Align نوسط آقای دکتر احسان آرین نژاد برای خانمی که از نامنظمی دندانهای بالا و پایین و بخصوص، چرخش کانین های بالا و لبخند خود شکایت داشت:

– اکسپنش طرفی قوس دندانی به خوبی انجام شد و فرم قوس دندانی از حالت نسبتا تنگ و با دندانهای بهم ریخته به شکل یک بیضی زیبا و متقارن درآمد که دندانها به صورت بسیار منظم در محیط این بیضی قرار گرفته اند.

– چرخش کانین ها در این خانم 39 ساله به خوبی اصلاح شد و در نهایت نظم دندانی زیبایی به ایشان هدیه داده شد.

انجام ارتودنسی نامرئی B-Align توسط آقای دکتر کیانوش زارع برای آقای 42 ساله که قصد ایمپلنت دندان 6 را داشتند ولی تیلت مزیالی و مزیال مایگریشن دندان 7 اجازه قرار دادن ایمپلنت دندان 6 را نمی داد.

– طی مدت کوتاهی، دندان مولر دوم آپرایت و دیستاله شده و فضای نسبتا کافی برای قرار دادن ایمپلنت فراهم شد. 

– امکان دیستالیزه شدن بیشتر دندان 7 هم بود ولی بیمار عجله داشت که سریعتر ایمپلنت خود را بگذارد.

انجام ارتودنسی نامرئی B-Align توسط آقای دکتر بهرام جوانشیر برای فک بالای خانم 39 ساله که از نامرتبی شدید دندان های بالا شکایت داشتند:

– به خواسته این خانم، فقط فک بالای وی تحت درمان قرار گرفته است.

– اصلاح کامل چرخش شدید کانین ها در یک فرد 39 ساله و بستن اپن بایت مختصر قدامی.

– اکسپنشن طرفی قوس دندانی بالا که با هدف اصلاح فرم کاملا مثلثی آن و تبدیل آن به قوس زیبا و متقارن بیضی شکل، صورت گرفته و بدین طریق فضای لازم جهت رفع کرودینگ و اصلاح چرخش کانین ها هم به دست آمده است.

* اکستروژن و الاینمنت کانین چپ بالا به روش ارتودنسی نامرئی B-Align در آقای 28 ساله توسط آقای دکتر بهرام جوانشیر.

* لازم به ذکر است عکسبرداری پایانی از دندانهای این کیس زمانی صورت گرفته است که هنوز 4 الاینر مانده بود تا درمانشان به پایان برسد.

* بستن فواصل بین دندانی به روش ارتودنسی شفاف B-Align توسط آقای دکتر دادجو در کلینیک سینادنتال

* رفع کرودینگ قوس دندانی بالا و پایین در آقای 43 ساله به روش ارتودنسی نامرئی B-Align توسط آقای دکتر احسان آرین نژاد.

* به موقعیت لترالهای پایین، قبل از درمان توجه نمائید.

* فضای لازم برای الاینمنت قدامی، از طریق استریپینگ به اندازه مجاز در کانتکتهای لازم به همراه اکسپنشن طرفی در هر دو قوس دندانی به دست آمده است.

* اصلاح اینکلینیشن قدامی های بالا و قرار گرفتن لترال راست بیمار در قوس، به روش ارتودنسی شفاف B-Align بوسیله خانم دکتر زهرا وحدتی فر