IPR 2021-05-03T11:37:42+00:00

استریپینگ یا IPR (Interproximal Reduction) یکی از روش های ایجاد فضا در بیماران ارتودنسی نامرئی است که برای مرتب نمودن دندانهای آنها کمبود فضا وجود دارد. این عمل که به میزان مجاز از مینای دندان را در نقطه تماس دو دندان مجاور هم بر میدارد از لحاظ علمی و اصولی، عملی پذیرفته شده برای جبران کمبود فضا در بیماران ارتودنسی می باشد که در روش ارتودنسی با سیم و بند و براکت هم کاربرد دارد . مقدار و محل و زمان استریپینگ بر اساس نوع و شدت نامنظمی دندانی فرد، توسط لابراتوار B-Align و به وسیله نرم افزار اوریجینال اختصاصی Dental Studio مشخص می گردد که البته لابراتوار هم برای تعیین انجام یا عدم انجام IPR و زمان و محل و مقدار آن با دندانپزشک و یا ارتودنتیست تبادل نظر می کند.

تصویر دو نمونه از گیج مختص استریپینگ که باید حتما در استریپینگ از آن استفاده گردد:

ویدیوی آموزشی حاوی نکات مهم در ارتباط با استریپینگ صحیح.
نکته مهم: همانطور که در این ویدیو مشاهده می گردد در انجام ارتودنسی نامرئی حتما باید از گیج مختص استریپینگ استفاده گردد.